disclaimer

Aan deze website, en de daarop voorkomende informatie, is grote zorg besteed. Ondanks deze zorg, kan door omstandigheden incorrecte informatie zijn gepubliceerd en kunnen er derhalve geen rechten aan deze website worden ontleend. Tevens is deze website niet bedoeld voor het gegarandeerd verstrekken van professionele instructies voor het juist toepassen van de gepubliceerde producten en producteigenschappen.

De bedrijven en merken die besproken worden, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het ontbreken van informatie of eventuele foute interpretatie ervan. Er kunnen derhalve geen rechten aan deze websites worden ontleend.

Download de brochure direct.

UW ZAAK EEN
MEFAPAINTS
VERDEELPUNT?

Hier is hij dan!